ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Η εταιρεία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. αποτελεί ευέλικτο σχήμα με ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στην αποκέντρωση της διοίκησης των δημόσιων έργων, τόσο σε τομεακό όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο. Αποτελεί, επίσης, την αιχμή στην προσπάθεια αναβάθμισης του τρόπου παραγωγής δημοσίων έργων, η οποία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων και νέων οικονομικών και επιχειρησιακών στρατηγικών, στον ολιστικό γενικό σχεδιασμό των έργων, στον έλεγχο και στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος, του κόστους και της κατασκευής έργων υψηλής ποιότητας και προδιαγραφών.
Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του μεγαλύτερου οδικού άξονα στην Ελλάδα, που μαζί με τους κάθετους άξονές του φτάνει συνολικά τα 1000 χιλιόμετρα.
Ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας οδού διασχίζει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και σε εθνικό επίπεδο δίνει την ευκαιρία συμπληρωματικών επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών, της βιομηχανίας και του τουρισμού, αποτελώντας άξονα ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώνει τα βιομηχανικά κέντρα της Δύσης με την Ανατολή, λειτουργώντας συγχρόνως ως συλλεκτήριος οδικός άξονας των μεταφορών της Βαλκανικής και της Ν.Α. Ευρώπης. Σ’ αυτήν καταλήγουν οι Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι IV (Βερολίνο – Σόφια – Θεσσαλονίκη), IX (Ελσίνκι με κατάληξη την Αλεξανδρούπολη) και Χ (Βιέννη – Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη).
Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κατά μήκος του έργου είναι εξαιρετικά ποικίλο, τόσο στις ορεινές περιοχές της Πίνδου και της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στις πεδινές περιοχές, της Κεντρικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Εγνατία Οδός διατρέχει ορεινά και πεδινά τοπία της Ελλάδας, έξοχης ομορφιάς και οικολογικής σημασίας. Κατά μήκος του άξονα εντοπίζονται:
 17 περιοχές Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Δικτύου ”Φύση 2000”
 4 Υγρότοποι προστατευόμενοι από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar
 70 περιοχές προστασίας άγριας ζωής (πρώην καταφύγια θηραμάτων)
 270 χώροι και μνημεία ιστορικού ενδιαφέροντος
 Τα περισσότερα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ελλάδας (Έβρος, Νέστος, Στρυμόνας, Γαλλικός, Αξιός, Αλιάκμονας, Βενέτικος, Μετσοβίτικος, ‘Αραχθος, κλπ.)

Ωράριο Λειτουργίας

8.00 – 17.00 καθημερινές 24/7 στο 1077
Οδηγίες Πρόσβασης