Ο Φορέας

Ο Διαχειριστής της Πολιτιστικής Διαδρομής – DMO

Ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα όπως η Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου, χρειάζεται  έναν αποτελεσματικό διαχειριστή, που θα διασφαλίζει υψηλή ποιότητα σε όλα τα αξιοθέατα, που ο επισκέπτης επιλέγει, αλλά και στις υπηρεσίες που θα χρησιμοποιήσει: οδικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς, εστιατόρια, καταστήματα, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα.

Η Περιφέρεια Ηπείρου, που έχει την πρωτοβουλία του σχεδιασμού και της υλοποίησης του νέου αυτού τουριστικού προϊόντος, το οποίο απευθύνεται  στον πολιτιστικό τουρισμό, ανέθεσε το ρόλο του διαχειριστή της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMΜO) στην Αναπτυξιακή Εταιρεία “Ήπειρος ΑΕ”, που αναλαμβάνει το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών, που υπάρχουν στη διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ θα έχει την ευθύνη για τρεις μεγάλες ενότητες  δράσεων:

  • Το συντονισμό για τη φροντίδα της καλής λειτουργίας των κάθε είδους υποδομών που υπάρχουν στην διαδρομή σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.
  • Τη διοικητική υποστήριξη του Συμφώνου Ανάπτυξης (cluster),  που θα συγκροτήσουν όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συνεργαστούν για την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και  υπηρεσιών στους επισκέπτες – μέσα από ένα “Τοπικό Σύμφωνο Ανάπτυξης”- βλ παρακάτω.
  • Την προβολή της διαδρομής στην τουριστική αγορά, που περιλαμβάνει και την διαχείριση  των κάθε είδους ψηφιακών μέσων που έχουν αναπτυχθεί προς τούτο.

Ο DMΜO θα είναι στην διάθεση των επαγγελματιών του τουρισμού, που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο νέο τουριστικό προϊόν της Ηπείρου. Θα επιδιώκει επίσης ενεργά την συνεχή βελτίωση του προϊόντος, τον εμπλουτισμό του με νέες δραστηριότητες και την συμμετοχή όλο και περισσότερων τοπικών επιχειρήσεων και φορέων στο δίκτυο του αναπτυξιακού συμφώνου.

Το προφίλ της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» ιδρύθηκε το 1980 από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και την Ε.Τ.Β.Α. ΑΕ. Το 1996 μετατρέπεται σε πολυμετοχική αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία των ΟΤΑ με μετόχους τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού της Ηπείρου και κύριο μέτοχο την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων – νυν Περιφέρεια Ηπείρου.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ηπείρου και ειδικότερα:

  1. Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.
  2. Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
  3. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων  προστασίας του περιβάλλοντος.
  4. Η συμμετοχή της σε αντίστοιχα προγράμματα.
  5. Η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Το έργο της «ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» προωθείται με την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και τοπικού ενδιαφέροντος ενέργειες – δράσεις και αποφάσεις.

Στα 38 χρόνια λειτουργίας της συνεργάζεται στενά με όλους τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της περιοχής δράσης της (άλλωστε είναι και μέτοχοι της εταιρείας), καθώς και με φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα και αρμόδιες υπηρεσίες, που αποτελούν τους πυρήνες της τοπικής κοινωνίας.

Η Εταιρεία στελεχώνεται από άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, καταρτισμένα  και με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τις ανάγκες, συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες, ινστιτούτα – πανεπιστήμια και λοιπούς φορείς της περιοχής. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας αποτελείται από 13 άτομα.

Στεγάζεται στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Ήπειρος Α.Ε.