Το Υπουργείο Πολιτισμού «συστήνει» το Μεγάλο Θέατρο της Νικόπολης

Πηγή: www.epiruspost.gr

Το έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης του Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης (2012-2022), που αποτελεί τμήμα ενός αρχαιολογικού πάρκου μείζονος σημασίας «συστήνει» στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο αποκάλυψε το εσωτερικό του μνημείου, ανέδειξε σημαντικά τμήματα του και έδωσε νέα αρχαιολογικά ευρήματα κατά τις ανασκαφές.

Video

Ο ερειπιώνας της Νικόπολης αποτελεί τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο των ρωμαϊκών χρόνων στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας έκταση περίπου 13.500 στρεμμάτων. Τα υλικά του κατάλοιπα αντιπροσωπεύουν εκφάνσεις της ιστορικής διαδρομής της πόλης χωρίς αναμοχλεύσεις των αρχαιολογικών στρωμάτων από προγενέστερες ή μεταγενέστερες εγκαταστάσεις. Τα ερείπια, που σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρούνται σε αξιοθαύμαστο ύψος, επιτρέπουν την πρόσληψη συνολικής εικόνας ενός μεγάλου αρχαίου αστικού κέντρου.

Tο μεγάλο τμήμα του έργου στο Θέατρο της Νικόπολης που έχει ολοκληρωθεί, επιτρέπει στον επισκέπτη να κατανοήσει τη μορφή, τις διαστάσεις και τη μνημειακότητα του Θεάτρου.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, το Θέατρο της Νικόπολης θα αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα της ρωμαϊκής δημόσιας αρχιτεκτονικής, καθώς και ένα ακόμη βήμα για την πραγμάτωση του αρχαιολογικού πάρκου της Νικόπολης.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου “Εργασίες Προστασίας, συντήρησης και αποκατάστασης μεγάλου Θεάτρου (Β’ Φάση)” που χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ” Ήπειρος 2014-2022 ” το καλοκαίρι του 2017, συνεχίζοντας την προσπάθεια ανάδειξης του μνημείου που ξεκίνησε από το 2012 από την τότε Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης.

Στόχος του έργου ήταν η πλήρης αποκάλυψη του εσωτερικού του μνημείου, που ήταν καλυμμένο  από επιχώσεις, οι οποίες στη περιοχή της ορχήστρας έφταναν σε ύψος ως τα τέσσερα μέτρα, αλλά και η ανάδειξη σημαντικών τμημάτων του.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκαν όλες οι ορατές τοιχοποιίες του μνημείου, μεταξύ αυτών η εξωτερική τοιχοποιία του σκηνικού οικοδομήματος από οπτοπλινθοδομή καθώς και οι υποδομές του κοίλου που ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια των ανασκαφών.