«Φωλέα πολυβόλων»

SHARE

Το Θέατρο της Νικόπολης, ένα τυπικό μεγαλόπρεπο κτίσμα των ρωμαϊκών χρόνων, υπέστη σημαντικές φθορές στο πέρασμα του χρόνου, άλλες νωρίτερα άλλες αργότερα. Ένας από τους κύριους λόγους ήταν η «ανακύκλωση»: σημαντικό μέρος του δομικού του υλικού, που ήταν ορατό και εύκολα προσβάσιμο, όπως ολόκληρες σειρές οπτοπλίνθων του σκηνικού οικοδομήματος, λεηλατήθηκαν για να χρησιμοποιηθούν σε άλλα οικοδομήματα της ευρύτερης περιοχής, άγνωστα σε εμάς σήμερα. Άλλος λόγος, ο πόλεμος: όπως αναφέρει η ειδική επιτροπή της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που συστάθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το κοίλο το θεάτρου της Νικόπολης χρησιμοποιήθηκε από τα στρατεύματα κατοχής «… ως αντιαεροπορική φωλέα πολυβόλων και ως εκ τούτου υπέστη φθοράς τινάς».