Επώνυμα εδώλια

SHARE

Το Θέατρο των Γιτάνων επιφύλαξε μια ευχάριστη έκπληξη στους ερευνητές. Σε κάποια από τα εδώλιά του διακρίνονται χαραγμένα ονόματα: Μενέδαμος, Τιμόδαμος, Αντίνους, Αλέξανδρος, Κέφαλος, Δόκιμος, Παυσανίας, Νικόμαχος, Νικόστρατος, Χαροπίδας, Φιλίστα.

Η ανακάλυψη συγκίνησε, τα εδώλια μαρτύρησαν τα ονόματα των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούσαν, δημιούργησε ωστόσο και ερωτήματα. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι; Ήταν απελεύθεροι, χορηγοί, αντιπρόσωποι οικογενειών ή ομάδων, αξιωματούχοι ή ιερείς; Διαβαζαν τα ονόματα κατά τις θερινές συνεδριάσεις της εκκλησίας του δήμου ή της βουλής ή κατά τις τελετές προς τιμήν της Θέμιδας και του Απόλλωνα Αγυιέα ή κατά τη διάρκεια των θεατρικών παραστάσεων; Ιδιαίτερη έκπληξη προκαλεί το εδώλιο της Φιλίστας, καθώς είναι γνωστό ότι οι γυναίκες στην κλασική αρχαιότητα δεν είχαν δικαίωμα πρόσβασης στις κατώτερες θέσεις των θεάτρων. Ίσως επρόκειτο για τη θέση της εκάστοτε αρχιέρειας ή της πρόδρομης εκπροσώπου του γυναικείου πληθυσμού του Κοινού των Θεσπρωτών. Το μυστήριο, προφανώς, δύσκολα θα λυθεί…