Β.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ

Η Β.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ/ΠΗ Ε.Π.Ε είναι μια τυροκομική μονάδα η οποία επεξεργάζεται καθημερινά περίπου πέντε τόνους αιγοπρόβειου γάλακτος το οποίο συλλέγει από τους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής της Παραμυθιάς.

Οδηγίες Πρόσβασης