ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

Το Οικομουσείο Ζαγορίου ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2014. Είναι ένας φορέας κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής δράσης που λειτουργεί με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Αποτελεί ένα μουσείο γεωγραφικά προσδιορισμένο και κοινωνικά προσανατολισμένο με κύριο στόχο τη διατήρηση, μελέτη και ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας του Ζαγορίου ως τοπίου σχεσιακών και δυναμικών διεργασιών.

Οδηγίες Πρόσβασης