Κομίνη Μαρία

Τα Βότανα Κομίνη Bio Herbs φύονται στα εύφορα βουνά της Θεσπρωτίας Ηπείρου στην Βορειοδυτική Ελλάδα.
Η συλλογή, αποξήρανση και συσκευασία γίνεται με παραδοσιακό τρόπο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κατάλληλο αεριζόμενο και υπό σκιά αποξηραντήριο μας στον Παραδοσιακό Οικισμό Μαργαρίτι Θεσπρωτίας.

Οδηγίες Πρόσβασης